Рєр°Сђс‚Рёрѕс‹ московская осень: Usage Statistics for www.moscowwalks.ru — 2008 —

Nieuwe Kleine Ondernemersregeling BTW per 1-1-2020 – Broodfonds Meerwaarde

Nieuwe regeling btw voor kleine ondernemers per 1 januari 2020

 De nu bestaande btw regeling voor kleine ondernemers, de KOR, wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen дверь een nieuwe kleine ondernemersregeling. Он является ван belang ом op korte termijn на те gaan je de nieuwe KOR wil toepassen. Je moet je keuze namelijk vóór 20 ноября 2019 г. по состоянию на 2019 год. De nieuwe KOR gebruik maken van een omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting.

   

 

Новый KOR

Новый KOR является одним из первых сообщений о выпуске. Deze geldt voor alle btw ondernemers, zowel voor zelfstandige beroepsbeoefenaren en natuurlijke personen die via een eenmanszaak in een samenwerkingsverband ondernemen, maar vanaf 2020 ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s. Voorwaarde является дат де ondernemer в Нидерландах является gevestigd en dat zijn omzet niet meer dan € 20. 000 за kalenderjaar bedraagt. Als je voor de nieuwe KOR kiest ben je drie jaar aan je keuze gebonden. Bij toepassing van de nieuwe KOR hou je een beperkte administratieplicht, je moet je omzet en inkoop wel bijhouden, maar je:

 

–     brengt geen btw meer in rekening aan je klanten en vermeldt dus geen btw meer op je facturen;

–     kan de btw die andere ondernemers aan je in rekening brengen niet meer aftrekken of terugvragen bij de Belastingdienst;

–     hoeft geen btw-aangifte meer hoeft te doen.

Van Belang Bij de Keuze

Bij de Keuze Zijn Volgende Pantten Van Belang:

— Omdat de nieuwe Kor Een Vrijstell Als je vóór 2020 hebt geïnvesteerd in (on) roerende zaken kan dat er toe leiden dat je een deel van de afgetrokken btw moet terugbetalen. Je hoeft geen btw terug te betalen als het terug te betalen bedrag aan btw niet groter is dan € 500 per jaar;

–     bij de berekening van het omzetplafond van € 20. 000 moet je niet alleen de belaste omzet van in Nederland verrichte levingen en diensten worden meenemen, maar ook de vrijgestelde omzet van in Nederland verrichte levingen en diensten die betrekking hebbenza op on on эффект, financiële diensten en verzekeringsdiensten;

–     je moet wel btw-aangifte blijven doen als je voor meer dan € 10.000  goederen inkoopt uit andere EU-landen of diensten afneemt waarbij de btw naar je is verlegd;

–     de nieuwe KOR geldt voor 3 jaar en is niet tussentijds opzegbaar. Na een opzegging kan je er pas na 3 jaar weer voor kiezen om de nieuwe KOR toe te passen;

–     а также omzetplafond in die driejaarsperiode wordt overschreden dan geldt dit als opzegging van de vrijstelling. Vanaf dat moment ben je weer btw verschuldigd;

–     als je verwacht dat je in de komende jaren voor grote bedragen zal investeren waardoor de terug te vragen btw meer is dan de af te dragen btw, kan je overwegen de nieuwe KOR niet toe te passen. Omdat hij bij toepassing van de nieuwe KOR geen btw in kan aftrek kan worden gebracht.

–     De nieuwe KOR heeft ook consequenties als je wil opteren voor met btw belaste verhuur, en in het buitenland рычаг. .

Als je nu de KOR toepast en verwacht dat je over 2020 het omzetplafond van € 20.000 zal overschrijden moet je dit melden aan de belastingdienst. Je moet встретился с 1 января 2020 года по всем административным вопросам, связанным с omzetbelasting voldoen, je moet:

 

–     facturen met btw uitreiken;

–     btw-aangiften indienen;

–     de verschuldigde btw op aangifte voldoen;

–     je administratie aanpassen.

Als je nu al gebruik maken van de KOR, en op grond van de KOR geen btw-aangifte hoeft te doen, wordt je autotisch aangemeld voor de nieuwe KOR door de Belastingdienst. Je hoeft dan niets te doen.

 

Als je nu al gebruik maken van de KOR, en op grond van de KOR wel btw-aangifte moet hoeven te doen, wordt jeautotisch aangemeld voor de nieuwe KOR door de Belastingdienst.