Рјрѕрґсѓр»Сњрѕс‹Рµ картины подарок: В декабре подарки от Braun! Акция действует до 31.12.12 — Квадрат

Млинівський район — Публікації

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО


3. РЎС‚руктурні підрозділи райдержадміністрації організовують діловодство РЅР° підставі власних інструкцій Р· діловодства, що розробляються РЅР° виконання постанови Кабінету Міністрів України РІС–Рґ 17 січня 2018 СЂРѕРєСѓ в„– 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”, цієї Інструкції, Р° також регламентів та національних стандартів РЅР° організаційно-розпорядчу документацію (далі – регламенти та національні стандарти), інших нормативно-правових актів.
35. Резолюція є основною формою реалізації управлінських доручень
у письмовій формі, що передбачає постановку конкретного завдання, визначення його предмета, мети, строку та відповідальної за виконання особи, що викладена у вигляді напису на документі.

Резолюція має такі РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІС– складові: прізвище, ініціал імені виконавця (виконавців) Сѓ давальному РІС–РґРјС–РЅРєСѓ, Р·РјС–СЃС‚ доручення, строк виконання, особистий РїС–РґРїРёСЃ керівника, дата.


Створення неконкретних („прискорити”, „поліпшити”, „активізувати”, „звернути увагу” тощо) за змістом резолюцій не допускається.
РЈ разі коли документ підлягає  поверненню, визначається детальний РїРѕСЂСЏРґРѕРє виконання документа або уточнюються виконавці, резолюція може оформлятися РЅР° окремих аркушах або спеціальних бланках С–Р· зазначенням реєстраційного індексу С– дати документа, СЏРєРѕРіРѕ РІРѕРЅР° стосується.

 

Короткий зміст документа

 Текст, як правило, складається з вступної, мотивувальної та заключної частин. Вступна частина містить підставу, обґрунтування або мету складення документа, мотивувальна – обґрунтування позиції установи, в заключній – висновки, пропозиції, рішення, прохання.

Тексти складних і великих за обсягом документів (положення, правила, інструкції, огляди, звіти тощо) поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумеруються за допомогою римських або арабських цифр
без/з крапкою або дужкою.
Додатки РґРѕ розпоряджень підписуються керівником апарату Млинівської районної  РґРµСЂР¶Р°РІРЅРѕС— адміністрації РЅР° лицьовому боці останнього аркуша додатка.

У разі тимчасової відсутності (відпустка, тимчасова непрацездатність, вакансія) керівника апарату райдержадміністрації та особи на яку покладено виконання обов’язків керівника апарату адміністрації, додатки до проектів розпоряджень підписуються керівниками структурних підрозділів, відділів та секторів апарату райдержадміністрації – головними розробниками цих розпоряджень.


43. Додатки оформлюються, як правило, на стандартних аркушах паперу. На другій і наступній сторінках додатка робиться така відмітка: „Продовження додатка”, „Продовження додатка 1”.

У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: додаток 1, додаток 2. Знак „№” перед цифровим позначенням
не ставиться.

Усі додатки до документів візуються працівником, який створив документ, та керівником структурного підрозділу, в якому його створено.

44. У разі коли додатки надсилаються із супровідним листом, відмітка про наявність додатків розміщується після тексту листа перед підписом.

Якщо документ має додатки, повне найменування яких наводиться в його тексті, відмітка про наявність додатків оформлюється за такою формою:

Додаток: на 7 арк. у 2 прим.

Якщо документ має додатки, повне найменування яких у тексті
не наводиться, їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості сторінок у кожному додатку та кількості їх примірників, наприклад:45. У разі коли документ містить більше десяти додатків, складається опис із зазначенням у документі такої відмітки:

 

Додаток: згідно з описом на 3 арк.

 

Якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, відмітка про наявність документа оформлюється за такою формою:

 

Додаток: на 5 арк. у 2 прим. на першу адресу.


48. У разі надсилання документа у паперовій формі одночасно кільком установам підписується тільки оригінал, який залишається у справі
установи – автора такого документа, Р° РЅР° місця розсилаються засвідчені   РІС–дділом документообігу С– контролю Р№РѕРіРѕ РєРѕРїС–С—.                            
         54. Погодження документа Сѓ разі потреби може здійснюватися
як в установі (внутрішнє), так і за її межами іншими заінтересованими установами (зовнішнє).

55. Внутрішнє погодження документа оформлюється шляхом проставляння візи. Віза включає особистий підпис, ініціал імені і прізвище особи, яка візує документ, дату візування із зазначенням у разі потреби найменування посади цієї особи.


75. Запис про державну реєстрацію робиться щодо нормативно-правових актів райдержадміністрації, включених до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.87.  РџС–сля набрання чинності розпорядженням (наказом) внесення Р·РјС–РЅ
до нього, визнання його таким, що втратив чинність, чи скасування здійснюється лише шляхом видання нового розпорядження (наказу).

88. Розпорядження (наказ), яким вносяться зміни, оформлюється
з урахуванням таких вимог:

1) заголовок починається із слів „Про внесення змін до розпорядження (наказу). ..” із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа,
до якого вносяться зміни;

2) розпорядча частина розпорядження (наказу) починається з пункту:

„1. Внести Р·РјС–РЅРё РґРѕ розпорядження (наказу)… :” Сѓ разі викладення Р·РјС–РЅ
у тексті (розпорядження) наказу;

„1. Внести Р·РјС–РЅРё РґРѕ розпорядження (наказу)…, що додаються.” Сѓ разі викладення Р·РјС–РЅ Сѓ вигляді окремого документа;

3) формулюються зміни у вигляді пунктів та підпунктів розпорядчого характеру, наприклад:

„1. РџСѓРЅРєС‚ 2 викласти РІ такій редакції:…”;

„2. Пункт 3 виключити”;

„1) абзац РґСЂСѓРіРёР№ пункту 4 доповнити словами…”;

„2) у підпункті 2 пункту 7 слова „у разі потреби” замінити словом „вимагається”.

89. У разі видання розпорядження (наказу) про визнання таким,
що втратив чинність, або скасування іншого розпорядження (наказу),
Сѓ розпорядчій частині зазначається РїСѓРЅРєС‚, СЏРєРёР№ повинен починатися С–Р· слів „Визнати таким, що втратив чинність,…” або „Скасувати…” РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ.

90. Контроль за виконанням завдань (доручень), зазначених
у розпорядженні (наказі), покладається на відділ документообігу і контролю апарату.
Керівник структурного підрозділу апарату підтверджує виконання завдання і візує звіт, після чого його затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

 

 

 

 Під час попереднього розгляду документа визначається:

чи має документ бути допущений до реєстрації;

чи належить до документів термінового розгляду (опрацювання).

147. Попередній розгляд документів повинен здійснюватися у день надходження або не пізніше 10 години наступного робочого дня у разі
їх надходження після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові
та неробочі дні. Доручення установ вищого рівня розглядаються першочергово.         229. РђРєС‚ РїСЂРѕ вилучення для знищення документів складається щодо документів, РЅРµ внесених РґРѕ Національного архівного фонду, РЅР° справи всієї установи. Найменування структурного підрозділу апарату райдержадміністрації зазначаються перед РіСЂСѓРїРѕСЋ заголовків справ цього підрозділу.
231. РћРїРёСЃРё справ укладаються окремо РЅР° справи постійного
та тривалого (понад 10 СЂРѕРєС–РІ) зберігання та Р· кадрових питань (РѕСЃРѕР±РѕРІРѕРіРѕ складу). РќР° справи тимчасового (РґРѕ 10 СЂРѕРєС–РІ) зберігання РѕРїРёСЃРё РЅРµ складаються. РЈ разі ліквідації чи реорганізації установи такі РѕРїРёСЃРё складаються РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІРѕ.
240. Р—ведений РѕРїРёСЃ справ постійного зберігання складається Сѓ чотирьох примірниках, тривалого (понад 10 СЂРѕРєС–РІ) зберігання – Сѓ РґРІРѕС… примірниках, Р· кадрових питань (РѕСЃРѕР±РѕРІРѕРіРѕ складу) — Сѓ трьох примірниках. РћРґРёРЅ РїСЂРёРјС–СЂРЅРёРє затвердженого РѕРїРёСЃСѓ подається архівному відділу Млинівської райдержадміністрації.

Суть Любови Казловой · GitHub

Посмотреть профиль на GitHub

 • 1 файл

 • 0 вилок

 • 0 комментариев

 • 0 звезд

Любовь Казлова
/ dz_modul1. ipynb

Создано
29 мая 2023 г. 20:39

dz_modul1

Просмотр dz_modul1.ipynb

Извините, что-то пошло не так. Перезагрузить?

К сожалению, мы не можем отобразить этот файл.

К сожалению, этот файл недействителен, поэтому его нельзя отобразить.

 • 1 файл

 • 0 вилок

 • 0 комментариев

 • 0 звезд

Любовь Казлова
/ cost_kazlova.ipynb

Создано
15 июня 2022 г. 16:16

cost_kazlova.ipynb

Просмотр cost_kazlova. ipynb

Извините, что-то пошло не так. Перезагрузить?

К сожалению, мы не можем отобразить этот файл.

К сожалению, этот файл недействителен, поэтому его нельзя отобразить.

 • 1 файл

 • 0 вилок

 • 0 комментариев

 • 0 звезд

Любовь Казлова
/ урок4_np_pd.ipynb

Создано
6 июня 2022 г. 08:29

урок_4_np_pd.ipynb

Посмотреть урок4_np_pd.ipynb

Извините, что-то пошло не так. Перезагрузить?

К сожалению, мы не можем отобразить этот файл.

К сожалению, этот файл недействителен, поэтому его нельзя отобразить.

 • 1 файл

 • 0 вилок

 • 0 комментариев

 • 0 звезд

Любовь Казлова
/ урок3_np_pd.ipynb

Создано
30 мая 2022 г. 13:15

урок3_np_pd.ipynb

Посмотреть урок3_np_pd.ipynb

Извините, что-то пошло не так. Перезагрузить?

К сожалению, мы не можем отобразить этот файл.

К сожалению, этот файл недействителен, поэтому его нельзя отобразить.

 • 1 файл

 • 0 вилок

 • 0 комментариев

 • 0 звезд

Любовь Казлова
/ урок3_np_pd. jpynb

Последний активный
30 мая 2022 г. 12:34

уроки_3_np_pd.jpynb

Посмотреть урок3_np_pd.jpynb

Этот файл содержит двунаправленный текст Unicode, который может быть интерпретирован или скомпилирован не так, как показано ниже. Для просмотра откройте файл в редакторе, который показывает скрытые символы Unicode.
Узнайте больше о двунаправленных символах Unicode

Показать скрытые символы

{
«ячейки»: [
{
«cell_type»: «уценка»,
«id»: «e86344ae»,
«метаданные»: {},
«источник»: [
«## Заание 1»
]
},
 • 1 файл

 • 0 вилок

 • 0 комментариев

 • 0 звезд

Любовь Казлова
/ урок2_np_pd.