Рір°Рґр°Сћс‰Р°Сџ светлана картина: Scanning electron microscope simulator

Секція SEG КНУ ==> SEG.univ.kiev.ua

ШВЕЦIЯ

Дмитро Сергєєв

Не всi з Вас напевно знають, де я i як сюди потрапив. В даний момент знаходжуся в Швецiї у невеликому мiстi Лулье, що на березi Балтiйського моря i в 100 км вiд полярного кола. Тут знаходиться великий за мiрками Швецiї i вiдомий у технiчних галузях Європи заклад — Технiчний унiверситет м. Лулье. За розмiрами, кiлькостi студентiв i викладачiв, повинен Вам сказати, вiн менше нашого Київського нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка.

Примiтною особливiстю унiверситету є могутня матерiальна база. Причому це торкається всiх напрямiв i спецiальностей. З того, що вже встиг побачити, мабуть, тiльки нашому геологiчному музею рiвного тут не знайдеться. Всi аудиторiї оснащенi мультимедiйним устаткуванням, в коридорах i спецiальних обладнаних класах розмiщенi комп’ютери суспiльного користування з пiдключенням до єдиної бази даних i виходом в Iнтернет. В технiчних корпусах знаходяться власнi лабораторiї, обладнанi сучасними приладами i технiкою.

Але це про технiчну сторону. Я до неї ще небагато пiзнiше повернуся. Окрiм матерiальної бази, унiверситет просто зобов’язаний володiти професорським складом i спiвробiтниками пiдроздiлiв. Загалом все тут на мiсцi, але. Ось з цим «але» давайте i розберемося.

Навчання в унiверситетi побудовано абсолютно на iнших принципах, нiж ми з Вами звикли спостерiгати в Українi. Навчальний рiк подiлений на четвертi, за наслiдками кожної з яких здаються екзамени з аудиторних предметiв. В магiстратi (де я перебуваю) в цiй четвертi менi читають 2 (!) предмети. При цьому розклад має достатньо плаваючий характер. Так, наприклад, у мене у понедiлок 1 пара, у вiвторок пар немає, в середу 2 пари (одна вранцi, друга — пiсля обiду) i т.д. Як проходять заняття? Лекцiя має звичну нам з Вами тривалiсть, але викладач нiколи не заглиблюється глибоко в предмет. Вiн нiколи не вiдхиляється вiд матерiалу, висловленого в пiдручнику, за винятком розширеної програми, i висловлює матерiал дуже поверхнево. Таким чином, за одну лекцiю студенти прослуховують достатньо великий об’єм з пiдручника — це означає, що матерiал надалi повинен бути пiдготовлений до iспиту :. За пiдсумками четвертi з обох предметiiв я маю начитку в обсязi 400-500 сторiнок по кожному з курсiв. Мається на увазi, що велика частина часу придiляється самостiйнiй роботi студентiв. Тут зроблю невелику паузу i зазначу, що. нашим викладачам потрiбно поставити пам’ятник у прямому розумiннi слова, тому як вся ця робота проробляється ними, пiсля чого висловлюється студентам в рафiнованому виглядi. Тут же виходить так, що лектор бiжить по верхах, при цьому чiткої картини по такому предмету як геохiмiя прiсних вод (що я з радiстю забув вже бiльш, нiж 2 роки тому) у мене навiть за два тижнi не склалося, поки не узяв пiдручник :. Є i хороша сторона медалi: весь матерiал графiчно iлюстрований на мультимедiйному екранi в процесi лекцiї, що дещо полегшує розумiння.

Весь матерiал, вичитаний на лекцiях доступний в електронному виглядi на iндивiдуальних сторiнках кожного студента. Для того, щоб почати слухати курс, необхiдно пройти реєстрацiю. Та ж система i з iспитом — у випадку, якщо Ви вчасно не реєструвалися, Ви не будете допущенi до iспиту. Говорять, що незданий iспит — проблема невелика. Ви зможете реєструватися в наступнiй четвертi на фiнальний iспит цього курсу. Курс прослуховують студенти рiзних спецiальностей i з рiзних факультетiв. Таким чином, я вiдвiдую лекцiї по рiзних предметах з рiзними людьми. Студентом тут може бути людина будь-якої статi, нацiональностi i вiку. Отже тепер я вже нi з чого не дивуюся.

Дуже важливим з моєї точки зору є ще одне питання, про яке скажу декiлька слiв. В унiверситетi знаходиться бiблiотека, що мiстить лiтературу по всiх спецiальностях. Бiблiотека дiйсно величезна i увiбрала в себе пiдручники на декiлькох мовах. Тут Ви без працi знайдете потрiбну Вам книгу, а електронна система доступу допоможе вiдшукати полицю, на якiй вона знаходиться, або зайняти чергу у разi вiдсутностi такої. Крiм того, потрiбна Вам лiтература може бути замовлена з iнших бiблiотек Європи. В планi джерела iнформацiї тут проблем нiяких.

I пiдсумком, мабуть, повиннi бути мої враження. Хочу Вам сказати, що море вражень у мене вiд країни i регiону, куди я потрапив. Навчання — процес, який злегка втрачається на фонi всього цього. В самому навчаннi менi дуже не подобається вузькiсть знань викладачiв за межами їх основної сфери дiяльностi. Геологiчнi предмети можуть вестися не чистими геологами iз знанням хiмiї (наприклад), а хiмiками без фундаментальних знань геологiї. В згаданому мною предметi викладач не орiєнтується в основних геологiчних процесах, але намагається геологам нав’язати глибини хiмiї. I це в магiстратi. Подивимося, що буде далi.

Загальне враження у мене позитивне. На першому етапi виникають труднощi iз звиканням до системи навчання i її розумiнням. Мабуть, це найскладнiше.

В цьому листi я торкнувся верхiв процесу навчання. Я нi слова не упустив про те, як вибрати навчальний заклад у Європi, свiй напрям, як поступити i пройти вiдбiр, якi документи подавати в посольство i якi у всьому цьому виникають труднощi. Якщо хто-небудь з Вас виявить до цього цiкавiсть, я готовий поступово глибше або так само поверхнево торкатися будь-якої з тих, що цiкавлять Вас. Про Ваше бажання прошу проiнформувати мене. Також буду радий бачити у своїй поштовiй скриньцi листи з питаннями всiх без виключення членiв секцiї.

Нижче привожу мої контакти, хто ще не в курсi, i даю посилання на сайт унiверситету для тих, хто зацiкавився.

З побажаннями успiху i цiлеспрямованостi,

Вiце-президент секцiї SEG

Член клубу EAGE

Дмитро Сергєєв

[email protected]
http://www.ltu.se

Автозапчасти NONAME


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578


:


!F481325000: ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ


!F868413E10: БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ


!Q001005026: щетка со ween ttc гибрид excellence 65 см 5026


!R4L0807333: КРОНШТЕЙН БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВЫЙ AUDI Q7 07-


!R4L0807334: КРОНШТЕЙН БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ПРАВЫЙ AUDI Q7 07-


!R4L0807681: решётка переднего бампера левая


!R4L0807682: решетка


!R4L0807683: решетка воздухонаправляющая бампера


!R4L0853651: решетка радиатора


!R6RU845011: стекло ветровое


!Y6426XJ000: 00006426XJ ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТ-ЛЯ BALAIS PEUGEOT


!ЖNPLPO8110: КОВРИКИ САЛОНА ПОЛИУРЕТАН


«155019Х125»: Ремень приводной СМД-14К. 15К.18


«175166516»: Камера колеса а/м R-16 Гaз 3302 (Россия)


«175185195695R16»: Камера Гaз-3302 R-16 Р


«2Gh3541140070»: Цепь приводная 2-х рядная 70-звеньев


«3705081400R20»: Камера УРАЛ-4320 с подкачкой Р


«40Х70»: Заклепка 4.0х7.0 латунная


«66665»: Хомут глушителя d=66/66.5 Гaз-3302.53.ЗИЛ


«8320»: Камера МТЗ-80.Т-40 (В-105) БЕЛАРУСЬ колеса переднего с/х Р


«85203107060»: Кольцо МАЗ колеса проставочное


«888002410225125»»»: Трубка термоусадочная d=2.5мм/d=1.25мм L=1м


«888003260218»»»: Трубка термоусадочная d=3мм/d=1.6мм L=1м


«8880048402525»»»: Трубка термоусадочная d=5мм/d=2.5мм L=1м


«888006490263»»»: Трубка термоусадочная d=6мм/d=3мм L=1м


«8880095952105»»»: Трубка термоусадочная d=10мм/d=5мм L=1м


«C2Gh354114»: Звено цепи соединительное 2ПР-25. 4 (замок)


«CGh29053180»: Звено цепи соединительное РСМ-181 ПР-19.05 (замок)


«CGh3546000»: Звено цепи соединительное ПР-25.4-6000 (замок)


«CGH508022700»: Звено цепи соединительное ПР-50.8 (замок)


«ENh4302″»БBPYTC»»»: Утеплитель радиатора Гaз-3302 Бизнес


«G2Gh354114»: Звено цепи переходное П-2ПР-25.4-114


«Gh2905»: Цепь приводная 1-рядная 264-звена


«Gh3546000»: Цепь приводная однорядная 70-звеньев (А)


«GH50822680»: Цепь приводная ЭО-2621 (1-рядная) L=2500мм


«HR2101092410»: Ремкомплект ВАЗ.Гaз рычага КПП


«HБ1405000»: Трос буксировочный 21т 5м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ1406000»: Трос буксировочный 21т 6м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ1805000»: Трос буксировочный 27т 5м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ1806000»: Трос буксировочный 27т 6м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ2105000»: Трос буксировочный 31т 5м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ2106000»: Трос буксировочный 31т 6м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ2806000»: Трос буксировочный 42т 6м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ3505000»: Трос буксировочный 53т 5м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ3506000»: Трос буксировочный 53т 6м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ4205000»: Трос буксировочный 63т 5м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ4206000»: Трос буксировочный 63т 6м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ505000»: Трос буксировочный 7. 5т 5м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ905000»: Трос буксировочный 13т 5м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБ906000»: Трос буксировочный 13т 6м ленточный (петля-петля) СВАРКОМ


«HБRC505000»: Трос буксировочный 7.5т 5м ленточный (крюк-скоба) СВАРКОМ


«HБRC706000»: Трос буксировочный 10т 6м ленточный (крюк-скоба) СВАРКОМ


«HБRR505000»: Трос буксировочный 7.5т 5м ленточный (крюк-крюк) СВАРКОМ


«L37V110420006070809»: Трубка топливная Д-144 высокого давления (пучковый ТНВД) комплект (А)


«RHY2103404»: Нож КРН-2.1 косилки короткий


«RHY2127416»: Нож КРН-2.1 косилки длинный


«RUPХJW20Х15»: Кран МТЗ гидравлический 3-х ходовой 20х1.5 МЗПО


«RUPХJW27Х15»: Кран ДТ.ЮМЗ гидравлический 3-х ходовой 27х1.5


«V20Х15Х62»: Болт Т-130.170 башмачный 700-28-2352


«VNG1V16VGF»: Манометр КС-3577 низкого давления 2. 5МПа


«XTХJKSTARLINEF4A6A8A9»: Чехол для брелка STAR LINE А4.A6.A8.A9 силиконовый


«БWV501962651150»: Баллон газовый 50л


#0000440876: Фара противотуманная левая


#0004502758: БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ (НАКЛАДКА-ГРУНТ)


#2G11238131: g11238131 амортизатор bort daewoo nexia i. ii (95-). sens (97-) chevrolet lanos


#2G32245001: АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ


#DH02L00100: МОТОР СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ HYUNDAIKIA


#M001000861: STATOIL LAZERWAY C2 5W30 1Л (СИНТ.)


#Q058102003: фильтр коробки автомат бмв e70 f01 f10 f15f25 f30 ga8hp70z.ga8hp45z


#TAGA042Z00: Деталь АНТИФРИЗ AGA Z-65 ЖЕЛТЫЙ (1КГ)042Z


#Ю835717M00: рычаг


$AAW3B50409: поводок щётки стеклоочистителя


$MPPL724115: ПОДКРЫЛКИ FORD FOCUS 3 ЗАДНИЕ ПАРА 2011-


$ЮNF0005074: nf-5074 фильтр воздушный (daewoo matiz)


00-00000005: Прижим малый


00-00000038:


00-00000056:


00-00000104: Автомат


00-00000115: Корпус


00-00000149: Рычаг пер прав GV New


00-00000150: Рычаг пер лев GV New JB


00-00000172: Сцепление в сб PART BERL C4 XP


00-00000175: Двойной концетрат для омывания стекол 65 с.


00-00000179: Диск тормозной задний D249 EP9 подш D 30 (в сборе)


00-00000209: Подшипник ступицы5320.5511.0761332313Р


00-00000210: Турбокомпрессор дв.ЕВРО-2 левый (аналог К27(2075554003)


00-00000211: Турбокомпрессор дв.ЕВРО-2 правый (аналог К27(2075554004)


00-00000212: левый KNORR-BREMSE 551135021211


00-00000213: Энергоаккумулятор ЗИЛ.МАЗ


00-00000214: 60118


00-00000215:


00-00000216: 5511310400


00-00000217: Подшипник ступицы53215.55111.65115.5176А32


00-00000218: ) 53205840112


00-00000219: Вал карданный среднего моста (4 отверстия.


00-00000220: 709мм БЕЛКАРД 5320522010111


00-00000221: 65115290607


00-00000222:


00-00000223: ом для установки+РТИ в сборе БАКОР 54112111010102

Vacunación for bioquimicos del privado suspendida

Inicio NOTICIAS Vacunación for bioquimicos del privado suspendida

De acuerdo a lo comunicado por el Dr. Atilio García Plichta, subsecretario de Promoción de la Salud, se suspende hasta nuevo aviso la vacunación para bioquimicos que se desempeñen en el subsector privado.
Mantendremos informados a nuestros matriculados sobre las novedades de este tema.

Artículo anteriorCOVID-19: vacunación para bioquímicos

Artículo siguienteBúsqueda laboral

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
27
28
29
30
31
1
2
Событие 1 апреля

Событие

Eventos para 2 abril

Sin eventos

3
4
5
6
7
8
9
Eventos para 3 abril

Sin eventos

Eventos para 4 abril

Грех событий

Событий 5 апреля

Грех событий

Событий 6 апреля

0046

Sin eventos

Eventos para 9 abril

Sin eventos

10
11
12
13
14
15
16
Eventos para 10 abril

Sin eventos

Eventos 11 апреля

Грех события

Событие 12 апреля

Грех события

Событие 13 апреля

Грех события

Событие 14 апреля

0005

Eventos para 15 abril

Sin eventos

Eventos para 16 abril

Sin eventos

17
18
19
20
21
22
23
Eventos para 17 abril

Событие от 18 апреля

Событие от 18 апреля

Событие от 19 апреля

0046

Sin eventos

Eventos para 22 abril

Sin eventos

Eventos para 23 abril

Sin eventos

24
25
26
27
28
29
30
Eventos 24 апреля

Грех события

Событие 25 апреля

Грех события

Событие 26 апреля

Грех события

Событие 27 апреля

0005

Eventos para 28 abril

Sin eventos

Eventos para 29 abril

Sin eventos

Eventos para 30 abril

Sin eventos

1
2
3
4
5
6
7

Зимние размышления о погоде, зимней спячке и опоссумах

Линда Мартинсон, Натуралист Блю-Ридж

В Западной Северной Каролине часто бывает интересная погода. Однажды в этом месяце в течение примерно полутора часов в середине утра мы испытали; туман, внезапное солнце, дождь, переходящий в мокрый снег, порывистый ветер, снова солнце, а затем прекрасная радуга над горами. Последние несколько дней было так холодно, что листья рододендрона взывают о помощи. Иногда трудно понять погоду в январе и в наших краях в целом.

Когда листья рододендрона направлены прямо вниз и закручены, как сигары, температура упала до 20 градусов или ниже. Линда Мартин фото

Северная Каролина — самый длинный штат к востоку от реки Миссисипи, протяженностью 503 мили; и у него самый большой диапазон высот среди всех штатов к востоку от Миссисипи. Высота над уровнем моря колеблется от уровня моря вдоль побережья до 6 684 футов на вершине горы Митчелл в западной части Северной Каролины. Это самая высокая вершина Аппалачей, прямо в сердце горного хребта Голубого хребта. Западная Северная Каролина имеет одни из самых изменчивых средних осадков на юго-востоке Соединенных Штатов, а разница в осадках в горных склонах WNC может варьироваться от 100 до 36 дюймов в год.

В районе, где мы живем, недалеко от озера Токсавей в округе Трансильвания, зарегистрирована самая влажная погода в штате со средним годовым количеством осадков около 92 дюймов. Озеро Токсавей находится на южной окраине откоса Голубого хребта, и влажный воздух, поднимающийся над горами, сбрасывает сюда много дождя, делая части территории достаточно влажными, чтобы их можно было считать тропическими лесами. Поблизости находится более 250 водопадов, что дает этому району описание «Земля водопадов». Напротив, самый засушливый район в штате находится всего в 50 милях в округе Эшвилл / Банкомб, где среднегодовое количество осадков составляет около 37 дюймов. Район Эшвилла расположен в бассейне реки Френч Брод, где преобладающие влажные ветры и дожди часто либо вытесняются, либо блокируются с юга Бальзамовым хребтом, а с запада — Грейт-Смоки-Маунтинс.

Общие сведения о погоде, опубликованные совместно НАСА и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований 15 января, иллюстрируют траекторию, которая должна нас всех напугать. Каждый из последних пяти лет входил в число пяти самых жарких лет с момента начала ведения учета в 1850-х годах, а 2019 год стал вторым самым жарким годом из когда-либо зарегистрированных сразу после 2016 года. десятилетия. Ученые, цитируемые в статье Washington Post, заявляют, что эта тенденция к потеплению «несет безошибочный признак деятельности человека, который ежегодно выбрасывает в атмосферу десятки миллиардов тонн углекислого газа».

The Washington Post, «2019 год стал самым жарким десятилетием в истории человечества» Брейди Деннис, Эндрю Фридман и Джон Мюйскенс, 15 января 2020 года. для изменения климата. Но этот жаркий год — лишь один из многих жарких лет этого десятилетия», — сказала Кейт Марвел, научный сотрудник НАСА и Колумбийского университета. «Планета статистически и ощутимо теплее, чем до промышленной революции. Мы знаем почему. Мы знаем, что это значит. И мы можем что-то с этим сделать».

Прочитав эту статью, новости и январь в целом, мне захотелось впасть в спячку, а потом я начал задаваться вопросом, влияет ли эта тенденция на потепление на мигрирующих и впадающих в спячку животных. По-видимому, глобальное потепление больше влияет на перелетных птиц, чем на зимующих животных. Исследования показывают, что изменение климата оказывает тройное негативное воздействие на перелетных птиц: оно нарушает время миграции и успешное размножение, а также вызывает нехватку пищи как для птиц, так и для их птенцов. Например, изменение продолжительности светового дня вызывает миграцию птиц, но потепление приводит к более раннему отрождению гусениц и других насекомых в местах их размножения. Мигрирующие певчие птицы могут прилетать вовремя, в зависимости от длины светового дня, но гусеницы, которыми они кормят своих птенцов, вылупились рано из-за потепления и уже превратились в мотыльков, которых их птенцы не могут есть. Поскольку живёт меньше птенцов, популяция певчих птиц сразу начинает сокращаться. Кроме того, из-за меняющегося климата перелетным птицам приходится путешествовать дальше и усерднее искать пищу во время миграции. Этот трагический сценарий существует для многих видов птиц, и изменение климата стало главной угрозой для перелетных птиц. По ряду причин численность птиц во всем мире стремительно сокращается. Например, отчет в журнале «Наука» за сентябрь 2019 г.заявляет, что популяции птиц в Северной Америке сократились почти на 3 миллиарда птиц с 1970 года, что означает потерю почти каждой четвертой птицы.

Примечание : Кэти Уолш, член правления Общества Элиши Митчелл Одюбон, выступит перед членами Сети натуралистов Блу-Ридж и другими гостями в библиотеке Вест-Эшвилла во вторник, 4 февраля, с 17:30 до 19:00 ‘ Местные растения, птицы и климатический кризис».

Еще одна адаптация к зиме — спячка, не очень точный термин. Общее определение состоит в том, что спячка — это период, в течение которого некоторые животные прекращают саморегуляцию температуры своего тела и подвергаются физическому воздействию окружающей среды, обычно холодным зимним температурам. Как правило, гибернация характеризуется низкой температурой тела, замедлением дыхания и частоты сердечных сокращений, а также низкой скоростью метаболизма. Некоторые исследователи и писатели используют термин «истинная» спячка для описания состояния «анабиоза», во время которого дыхание и сердцебиение значительно замедляются, а температура тела падает до температуры воздуха в норе животного, а иногда даже ниже точки замерзания. «Настоящие» впадающие в спячку также перестают есть, пить и испражняться; и они просыпаются только тогда, когда температура снаружи достаточно прогревается, и то очень медленно. Конечно, им нужно яростно питаться и накапливать значительные жировые запасы, прежде чем они впадут в спячку.

Среди млекопитающих Аппалачей только сурок или сурок и все местные летучие мыши Аппалачей являются «настоящими» спящими. Частота сердечных сокращений сурков во время спячки увеличивается примерно с 80 ударов в минуту, когда они активны, до всего 4–5 ударов в минуту. В отличие, например, от «настоящих» зимовщиков, восточных бурундуков можно охарактеризовать как «глубоких» зимовщиков. Они проводят зиму с пониженной температурой тела, но в прерывистом глубоком сне, от которого они время от времени просыпаются, чтобы съесть свои спрятанные семена и испражняться. Затем они возвращаются в свой глубокий сон до весны.

Медведи являются уникальными впадающими в спячку, и их берлога на зиму упоминается как «зимнее оцепенение» или «зимний сон», но в других физических описаниях это также считается особым случаем спячки. Их частота сердечных сокращений, частота дыхания и скорость обмена веществ замедляются, но не так сильно, как у других животных, впадающих в спячку, а температура тела медведя снижается лишь незначительно, всего на 10 градусов или около того. В отличие от других впадающих в спячку, которые медленно пробуждаются в конце продолжительного глубокого сна, медведь может довольно легко просыпаться в период берлоги, а иногда и часто. Однако они не едят, не пьют, не испражняются и не мочатся в течение всего времени пребывания в берлоге, что делает медвежью спячку периодом удивительной физиологии.

Во время спячки жировые клетки медведя расщепляются, чтобы обеспечить его водой и калориями, а его мышцы и ткани органов расщепляются, чтобы поставлять белок. Тот же процесс произошёл бы с любым животным, лишенным пищи и воды, но это было бы началом процесса голодания, если бы это был не спящий медведь. Люди, например, не могут восстанавливать мышечную и органную ткани, которые распадаются, чтобы обеспечить организм белком, а медведи могут. Зимующие медведи также могут использовать азот из накопленной мочевины, компонента мочи, который вырабатывается при распаде тканей, для создания новых белков. Затем эти новые белки можно использовать для поддержания органов и мышечной ткани.

У самок медведей развиваются оплодотворенные яйца во время спаривания летом, но они откладывают прикрепление яиц до момента, когда они ложатся в нору. Если состояние медведицы недостаточно сильное, она абортирует яйца, потому что лактация очень энергозатратна. Однако, если это был хороший сезон кормления, например, в мачтовый год, у медведей может быть до шести детенышей. Детеныши рождаются обычно в конце января, они слепые, лысые и размером с морскую свинку. Медвежата быстро растут в своих берлогах с кормящей матерью, потому что медвежье молоко имеет жирность около 35%. К тому времени, когда они покидают берлогу в марте/апреле, детеныши размером с крупного щенка готовы передвигаться и следовать за своими матерями. Они покидают своих матерей примерно в 18 месяцев, а это означает, что они обычно проводят с ней второй сезон логова. В стороне: количество черных медведей в Северной Каролине значительно увеличилось с примерно 4000 в 1971 до нынешних 20 000.

Спящие медведи, фотография National Geographic

А теперь перейдем к опоссумам, обычному ночному всеядному, размером с кошку. Я размышлял об опоссумах, потому что этой зимой заметил довольно много мертвых на дорогах; и потому, что их физиология, хотя и иная, столь же удивительна, как у медведей, впадающих в спячку. Я очень люблю опоссумов, отчасти потому, что у меня был один в качестве домашнего животного в течение недели или двух, когда мне было около 16. Однажды я ехал на своей лошади по лесу, когда увидел, что моя собака нашла существо. Это был мертвый опоссум, у которого выжил только один детёныш. Я сунул детеныша опоссума в карман, чтобы забрать его домой, думая (клянусь, это правда), что смогу произвести впечатление на своих школьных друзей, возя их в машине моих родителей с детенышем опоссума, покачивающимся за хвост из зеркала заднего вида.

Я назвала ее Дейзи и кормила ее сгущенным молоком из пипетки в течение недели или около того, и она действительно пыталась выпрыгнуть из зеркала заднего вида, в ужасе, я уверен. Чего я тогда не знал, так это того, что опоссумы не могут долго раскачиваться хвостом, хотя известно, что они используют свой хвост, чтобы подбирать и переносить пучки сухой травы и листьев.

Опоссумов лучше всего описывать как сумчатых млекопитающих, потому что они не полностью развиты при рождении и должны проводить значительное количество времени в сумке на животе матери. Существует более 65, а по некоторым источникам и более 100 видов опоссумов, но единственным сумчатым, обитающим в Аппалачах, является виргинский опоссум (9). 0255 Didelphis virginiana ). Опоссумы являются плодовитыми заводчиками и могут иметь до трех пометов в год. Их период беременности составляет чуть менее двух недель, и у них может быть до 20 маленьких детенышей размером с пчелу, называемых джоуи, совсем как детеныши кенгуру. Новорожденные мальчишки заползают в сумку матери, а это опасное путешествие. Внутри чехла всего 13 сосков (аккуратно расположенных по кругу с одним посередине). Обычно выживает меньше половины, и каждый из этих счастливчиков цепляется за сосок и продолжает развиваться в течение примерно 50–70 дней. Опоссумы — преданные матери, и даже после того, как детеныши выползут из сумки своей матери, она останется с ними и будет носить их на спине еще около 100 дней. Опоссумы становятся половозрелыми в возрасте от шести до восьми месяцев и живут от двух до четырех лет.

Еще одна причина, по которой я люблю опоссумов, и я считаю, что мы все должны любить, заключается в том, что они очень эффективно убивают клещей. По словам Ричарда Остфельда, научного сотрудника Института исследований экосистем Кэри, изучающего болезнь Лайма, опоссумы могут убить и съесть до 5000 клещей за один сезон. Они также едят тараканов и убивают крыс, и я поддерживаю их, чтобы они добавили клопов в свое меню. Будучи всеядными, они будут есть почти все мертвое или живое: крыс, мышей, улиток, слизней, птиц, яйца, фрукты, зерно, лягушек, корм для домашних животных, объедки со стола, падаль и т. д. У опоссумов необычно высокая потребность в кальции, и их часто можно увидеть на дорогах или рядом с ними, перемалывая кости убитых на дороге.

Опоссумы предпочитают жить на деревьях, но, похоже, им также нравится плавать. Они хорошо плавают и, похоже, предпочитают жить в лесах и болотистых местностях, где выпадает много осадков. Однако они исключительно легко приспосабливаются и будут счастливо жить среди людей на открытой местности, в пригородах и даже в городах. Опоссумы часто прячутся в дуплах деревьев или в земляных норах, но также перебираются в сараи, гаражи, сараи и под дома. Они безвредны для человека; они редко заражаются бешенством; и у них есть естественный иммунитет к укусам ядовитых змей. Хотя они не впадают в спячку, зимой опоссумы замедляются. Они проводят больше времени в норах, которые заполняют сухими листьями и вытягивают свои жировые запасы.

Опоссумы также привередливые грумеры, как кошки, и они довольно умны. В тестах на интеллект они набирают такие же высокие баллы, как и собаки, особенно в одной категории: они обладают замечательной способностью как находить пищу, так и запоминать, где она находится. При тестировании на способность запоминать, где находится еда, опоссумы набрали больше баллов, чем крысы, кролики, кошки и собаки, но не так хорошо, как люди. Они также могут найти дорогу в лабиринте быстрее, чем многие животные. Кроме того, у опоссумов есть противопоставленные «большие пальцы», хотя они находятся на задних лапах, поэтому технически они являются противопоставленными первыми пальцами. Они разделяют эту черту только с одним другим видом млекопитающих, приматами, и это главная причина, по которой они такие превосходные альпинисты.

Еще одним интересным фактом об опоссумах является то, что у них больше зубов, чем у любого другого млекопитающего; у них 50 зубов, для сравнения, у собак их 42, у людей 32, а у кошек только 26. У них также отличное ночное зрение отчасти потому, что у них гигантские зрачки с небольшим ободком радужной оболочки, из-за чего их глаза кажутся черными. К сожалению, опоссумы, замеченные днем, выглядят ошеломленными и довольно тугодумными, потому что они полуослеплены ярким светом.

Так что же не нравится в опоссумах? Одна из причин, по которой они менее популярны, заключается в том, что, когда им угрожают, они становятся уродливыми. Они пытаются убежать, рычат, шипят, отрыгивают, мочатся и испражняются. А если с ними джои, то они тоже будут атаковать и кусать. В крайнем случае, они ведут себя так, как будто они мертвы. Они падают, напрягаются и либо закрывают глаза, либо принимают пустой взгляд. Кроме того, они скалят зубы и изо рта пенится дурно пахнущая слюна. Эта способность «играть в опоссума», симулируя смерть, не является сознательным актом; это непроизвольная реакция, подобная обмороку. Опоссумы могут оставаться в этом кататоническом состоянии до четырех часов, так что это очень эффективное средство отпугивания возможных хищников.